ป้ายกำกับ: XBox Service

XBox Service

การกำหนดค่าที่แท้จริงของไฟแสดงข้อผิดพลาดนั้นไม่เป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์ด้วยความแม่นยำ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการขาดพลังงานหรือการเชื่อมต่อ