ป้ายกำกับ: เมื่อบทสวดหฤทัยสูตรถูกนำมา Remix ใหม่โดยพระสงฆ์ญี่ปุ่น

จะเป็นยังไงนะ? เมื่อบทสวดหฤทัยสูตรถูกนำมา Remix ใหม่โดยพระสงฆ์ญี่ปุ่น

แม้ว่าการนำบทสวดมาประกอบเข้ากับทำนองเพลงจนเกิดเป็นเพลงส […]